Глобализация на световните комуникации

Глобализацията на световната икономика се утвърди като явление през последните петнадесет години на нашия век, изразявайки се най-вече в сливането на водещите компании от различни браншове и завземането от тях на по-малките национални пазари. Често това става за сметка на малките локални фирми, които или биват погълнати от международните корпорации или са обречени за сериозни финансови загуби. Глобализационните процеси стартират в Америка, в началото на века, в сферите на финансите, енергийната и по-късно машиностроителната промишленост. В областта на телекомуникациите големите сливания започват едва през последните години, продиктувани от завършената дерегулация на този пазар в западните страни, както и от нарастване ролята на IT-сектора за развитието на икономиката. Процесите на глобализация обаче трябва да се следят внимателно, защото освен до по-бързо установяване на жадуваното от специалистите Информационно общество, те могат да доведат до гигантски монопол върху достъпа до информация в световен мащаб. Това твърдение никак не е пресилено, защото, ако сливането между компании от телекомуникационния бранш продължи със същата скорост, не е далеч времето, когато няколко глобални конгломерата ще управляват всички съобщителни мрежи в света.

Като правило американските компании винаги са били по-отворени към глобализация, без значение в каква сфера на икономиката става това. Многонационалното население на Съединените щати, както и настъпателната политика на щатските компании по целия свят са изиграли решаваща роля за тенденциите на тукашния телекомуникационен пазар. Той от своя, страна се характеризира с голяма територия, развита информационна инфраструктура и добра покупателна способност на населението. Всичко това обуславя бързото  „развитие“, разрастване на американските  комуникационни фирми най-вече AT&T, MCI World Com и Bell Atlantic.

Бързото развитие на информационните услуги принуждава тези корпорации да се насочат към предоставяне на решения от край до край, както в областта на стационарната и мобилната телефония, така и на Internet и спътниковите комуникации. Това е една от основните причини те да се насочат към сливания помежду си, търсейки партньори, които да ги допълват в различните дейности. Сливането на MCI World Com и Sprint през изминалата година в най-голямата световна комуникационна корпорация безспорно беше върха на тази тенденция. Едва когато министерството на правосъдието на САЩ и Европейския съюз категорично се обявиха против сделката, духовете се успокоиха. Решението на двете институции дойде като поредното доказателство, че оттук нататък основната пречка пред стремежите на компаниите за сливане, ще бъдат опасенията от монополизиране на пазарите и съответните административни мерки. Въпреки резултата, обаче, точно това събитие послужи като начален сигнал за много от компаниите в САЩ, Европа и Азия.

Американците станаха свидетели на няколко големи сливания в началото на тази година, сред които създаването на Verizon Communications от Bell Atlantic и GTE. Не по-малко сериозна обаче се оказа инициативата на европейските компании, които в стремежа си да не останат назад от американците, започнаха също да увеличават своята пазарна стойност чрез поглъщане на други фирми.

Поради своята големина необятните телекомуникационни пазари на Азия са изкючително привлекателни за компании от Европа и Америка. Безспорен лидер в тази част на света е японската компания NTT DO CO MO. Тя се превърна в своеобразно явление, след като за една година от никому неизвестна компания достигна до трето място по пазарна капитализация за миналата година, сред фирми от всички браншове. По този начин японския оператор показа, че това, което направиха Microsoft и Yahoo!! в областта на компютърните технологии, натрупвайки голямо състояние, е възможно и за телекомуникациите. Този успех в толкова кратки срокове стана възможен благодарение на комбинация от благоприятни условия на японския пазар и правилна насоченост на компанията NTT DO CO MO стана хит в страната на изгряващото слънце, предлагайки мобилни телефони с вграден достъп  до Internet. От там последва и натрупването на големи печалби в много кратък срок, поради високия стандарт на живот в Япония и многобройните клиенти. Преценявайки правилно развитието на телекомуникационния пазар, емисарите на компанията насочиха своя поглед към Западна Европа, които са купили 15% от холандската KPN и по този начин си създадоха добра основа за участие в раздаването на UMTS-лицензи.

В областта на телекомуникациите Европа е безспорен лидер, превъзхождащ по развитие на мрежите и по нововъведения дори и Съединените щати. На стария континент са най-големите компании за комуникационно обурудване — Ericsson, Alcatel, Nokia, Siemens и други. Сред най-сериозните играчи на световните съобщителните пазари тук са British Telecom, TelefOnica, Deutshe Telecom, France Telecom, KPN. Техните интереси обаче се простират във всички точки на света, от Америка до азиатско-тихоокеанския регион. 

Английската компания BRITSH TELECOM поема ролята на европейски лидер още със създаването си през 1981 г., като наследник на приватезирания Post Officе Telecommunications.

Днес BRITSH TELECOM има договореност на основата на обединение или джойнт вейнчър  с фирми от Европа, Азия и Америка, осъществявайки до 100 мил. локални и международни разговора на ден. През 1998 г. компанията създаде глобално партньорство с американската АТ&Т. Целта беше да се посрещнат нуждите от комуникации на мултинационалните компании, както и увеличаващите се международни разговори за лични нужди до всяка точка на света. През лятото на тази година двете компании предложиха нова глобална услуга за абонатите на мобилни телефони. Тя се състои в осъществяването на роуминг в повече от 100 държави на четири континента, като за първи път подобна услуга обхваща както GSM-мрежите, така и използваната в Съединените щати ТDМА. Въпреки това, очевидно е изоставането на компанията от движението на световния телекомуникационен пазар, което е и причина за някои слухове, за промени в нея. Възможно е тя да се реорганизира, като разпредели различните си дейности в няколко дъщерни фирми, за да отговаря на съвременните изисквания.

Испанската компания TELEFONICA е уникално явление в света на телекомуникациите. Въпреки футуристичната насока на нейната дейност, тя до голяма степен залага на традиционни фактори като език и култура, за своето международно развитие. Това е причината бившия държавен телеком на Испания да се ориентира към покупки в страните от Южна Америка и Карибския басейн. Разигравайки успешно козовете с общата културна идентичност и език, TelefOnica се установява трайно на все още неразработения латиноамерикански пазар, което й създава безгранични перспективи за развитие. Тя притежава акции в комуникационни фирми от Бразилия, Аржентина, Чили, Перу, Пуерто Рико, Гватемала, Коста Рика, Панама, Мексико и дори в Съединените щати. TelefOnica е един от най-ярките примери за скоростта, с която се глобализира телекомуникационният пазар в световен мащаб. Тя притежава филиали или дъщерни фирми в 28 страни в Европа, Северна и Южна Америка и Африка, на потенциален пазар от над 550 млн. души. Компанията осъществява реорганизиране на своите дейности, с което ще се заемат редица нейни дъщерни фирми.

Internet-инициативите се поемат от Terra Network, TelefOnica инвестира огромни суми в разширяване на вече съществуващата подводна оптична кабелна мрежа в този регион. Позицията и на един от най-големите инвеститори в Южна Америка позволява на компанията да се бори за водещо място на европейския комуникационнен пазар. Тук тя активно се включви в поделянето на зараждащия се и вече много атрактивен UMTS-пазар, придобивайки един от шестте лиценза в Германия и борейки се за лицензиране във Франция, Швейцария, Италия и скандинавските страни.

Други компании, борещи се за водещо място в Обединена Европа са Deutshe Telecom и France Telecom. Активност на телекомукационния пазар демонстрират още холандската KPN, италианската Telecom Italia и гръцката OTE. Общото при тях е, че единствената възможност да участват в равностойно партньорство с друга голяма компания е да увеличат цената си, навлизайки на все още неразвитите съобщителни пазари. Казано с по-прости думи — „ако не купуваш, ще те купят“.

Съществуват няколко възможности за развитие, обикновенно свеждащи се до настъпване на търпящия дерегулация източноевропейски пазар, на по-далечните, чуждоконтинентални телекомуникационни пазари или алтернативни инвестиции в сферата на Internet или мобилните комуникации. Особено привекателно на пазара за UMTS-лицензи (Universal Mobile Telecommunications Service), каквото вече има повечето западни страни.

Друга печиливша сфера е източноевропейския пазар, където много от телекомите в момента са в процес на приватизация. Поради стратегическото си местоположение в тази област особено силни са позициите на Deutshe Telecom и OTE. Гръцката компания, която притежава дялове в Румъния и Армения,  има сериозен интерес към още няколко регионални пазара, сред които българския и македонския. На самата ОТЕ предстои процедура по приватизация и правителството на южната ни съседка прави всичко възможно да увеличи цената на националния телеком. Очевидно, ако компанията не успее да се превърне в регионален лидер, тя ще бъде купена или от американска фирма или от Deutshe Telecom, която има сериозни интереси в Източна Европа. Немците също са започнали амбициозно изграждане на регионална мрежа. Те имат процент от телекомите на Унгария и Хърватска, но са възможни бъдещи собственици на полската, чешката, словашката и Българската телекомуникационна компания. Немският концерн, в който мажоритарен собственик е правителството на Германия има аспирации и към Telecom Italia, което би го направило лидер в Централна Европа.

Неговите емисари изглежда не смятат това за достатъчно, защото правят всичко възможно да се установят на големия северноамерикански пазар. Въпреки законодателните проблеми, които американския сенат създава пред осъществяването на такава сделка, германците се опитаха на няколко пъти да осъществяват тази своя цел.


Настоящата тема може да използвате непосредствено, след като я изкопирате и запазите във файл (MS Word формат).


Ако желаете, може да получите файла 2010206.doc на Вашия e-mail адрес, след като заплатите on-line 3 лева чрез ePay по фирмената ни микросметка.
Може да платите и от банкомат   (чрез B-pay), но е необходимо да ни известите с празен e-mail, в който полето Относно/Subject да съдържа текст от вида: ПЛАТЕНО/PLATENO дд/мм/гггг чч:мм тема/tema: 2010206
платете 3 (три) лева
След като натиснете бутона ePay Now, автоматично ще бъдете пренасочени към сайта на ePay.bg, където фактически ще извършите плащането. След като платите (или не платите) системата отново ще Ви върне на нашия сайт. !!! ВАЖНО: При попълване на електронния формуляр на ePay.bg, в полето Информация, която получателят ще види за Вас, е необходимо да изберете E-mail, за да Ви изпратим файла на този, посочен от Вас, e-mail адрес